רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

פרס חינוך

גאווה יישובית, 3 מוסדות חינוך וגן ילדים זכו בפרס חינוך מחוזי.

"ההצטיינות אינה זר של עלי דפנה המעטרת אחת ולתמיד את ראשו של המצטיין.
כדי שעטרת הזר תעמוד בעינה, כדי שהעלים יהיו תמיד רעננים, ירוקים, שלמים, יש לזכות בזר הזה של עלי דפנה שוב ושוב כל פעם מחדש". (פרופ' אסא כשר).

ללא ספק זהו המתח החינוכי החיובי והמדרבן שעומד כנר לרגלינו במערכת החינוכית שלנו במושבה . שוב מערכת החינוך זוכה בפרס חינוך מחוזי, בתיה"ס – " החיטה", " רנננים", וגן "זמארין", זכו בפרס חינוך מחוזי ותיכון "פלך" מועמד לפרס  חינוך ארצי.  

בשנת 2015 זכתה מערכת החינוך בפרס המחוזי ונראה כי ההצטיינות הינה אחת מאבני הדרך של המערכת בכללותה.

"מחלקת החינוך היישובית מהווה דוגמא ומופת לטיפוח מערכת החינוך במיטבה, החותרת לקראת קידום הישגי התלמידים בתחומים הלימודיים, הערכיים והחברתיים-רגשיים"
 

כך נכתב בדברי הסיכום של ועדת הפרס וכך גם בשנה הנוכחית, ועדת בפרס הכתירה את מוסדות החינוך כמוסדות חינוך שמהווים דוגמא לטיפוח וקידום התלמידים ערכית, חברתית והישגית.

ד"ר מרים פאנויאן, מנהלת מחלקת החינוך:

"מערכת החינוך משמשת מצע לכלל מוסדות החינוך, במטרה לאפשר למנהלי מוסדות החינוך וגני הילדים להוביל את התלמידים למיצוי המקסימאלי שלהם, כל תלמיד בפני עצמו וביחס לסובבים אותו. אנו מאפשרים למנהלים לחלום, לרקום וליישם את החזון שלהם, ללמידה משמעותית, למרחבי חינוך מאפשרים ומטופחים, לכלי עבודה מובנים ומכוונים לתלמיד, ובעיקר, סובבים אותם ואת צוותי החינוך באהבה גדולה והערכה לעשייתם היומית. וכך הם מעבירים את האהבה והאכתפתיות לתלמידים ולמשפחות. אני גאה במערכת החינוכית שלנו וממשיכה לשאוף להוביל אותה למיטב ולמקום הנעלה ביותר כך שכל באי המערכת ירגישו עטופים ומוגנים."