רשימת קיצורי מקלדת

הודעות לתושבים

רישוי במתחמים בפיתוח המועצה

ש/619:
דיון בבקשות להיתרי בנייה בתחום התכנית יתבצע לאחר פרסום מכרז הקמת תחנת השאיבה בפארק היין (צפי מאי 2016) . היתרי בנייה יונפקו כחצי שנה לאחר תחילת הקמת תחנת השאיבה או לאחר סיום עבודות פיתוח שלב א', המאוחר מבין השניים. אישור אכלוס יותנה בהפעלת תחנת השאיבה וקווי ההולכה ממנה ואליה.
 
ש/343:
 ניתן להגיש בקשות להיתרי בנייה בתחום התכנית . היתרי בנייה יונפקו לאחר סיום עבודות פיתוח שלב א'.
 
ש/580 :
דיון בבקשות להיתרי בנייה בתחום התכנית יתבצע לאחר פרסום מכרז הקמת תחנת השאיבה בפארק היין (צפי מאי 2016) . היתרי בנייה יונפקו כחצי שנה לאחר תחילת הקמת תחנת השאיבה או לאחר סיום עבודות פיתוח שלב א', המאוחר מבין השניים. אישור אכלוס יותנה בהפעלת תחנת השאיבה וקווי ההולכה ממנה ואליה.
קראו עוד