רשימת קיצורי מקלדת

מכרזים

מכרז פומבי מס' 1/24 למתן שירותי ליסינג עבור מכשירי סלולאר ומתן שירותים סלולאריים

קראו עוד

מכרז פומבי מס' 2/24 להקמת מתקני פרסום חוצות

קראו עוד

מכרז פומבי 3/24 לטיפול בפסולת אריזות קרטון

קראו עוד

מכרז פומבי 4/24 לרכישת ואספקת ספרי לימוד חוברות לימוד לבתי ספר יסודיים

קראו עוד