רשימת קיצורי מקלדת

בחירות ברשויות המקומיות 2024

הודעת בחירות מנהל הבחירות למועצה המקומית זכרון יעקב

קראו עוד

הודעה על התקשרויות בין רשימות מועמדים

קראו עוד

דוגמאות לפתקי הצבעה

קראו עוד

הודעה בדבר דרכי הצבעה לאנשים המוגבלים בניידות

קראו עוד

הסכם חתום בין סיעת למען המושבה לסיעת באנו לשנות

קראו עוד

להלן ועדת בחירות

קראו עוד

הודעה מס' 1 בדבר הגשת הצעות מועמדים לראשות המועצה

קראו עוד

חלוקת חוברות להגשת רשימות

קראו עוד

קול קורא לגיוס מזכירי קלפיות

קראו עוד