רשימת קיצורי מקלדת

חרבות ברזל

הודעות בעקבות המצב הבטחוני

קראו עוד

פייסבוק פיקוד העורף

קראו עוד

פייסבוק מועצה

קראו עוד

מוקד 106

קראו עוד

הודעות פיקוד העורף

קראו עוד

מקלטים ומחסות

קראו עוד

מספרי טלפון בחירום

קראו עוד

כיצד נבחר מרחב מוגן

קראו עוד

הודעות מחלקת חינוך

קראו עוד

מתנדבים בחירום

קראו עוד

הנחיות ותקנות להקמת ממ"ד בפטור מהיתר

קראו עוד

זכרון יעקב - זכרון יעקב מתאבלת

קראו עוד