רשימת קיצורי מקלדת

טפסים של מחלקת גביה

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
טופס הוראת קבע באמצעות כרטיס אשראי יש למלא הטופס ולהחזיר למחלקת הגביה
17/01/2023
2.
טופס בקשה להנחה ועדת נזקק 2024
3.
טופס בקשה להנחה קריטריונים 2024
4.
טופס בקשה לנכס בשיפוץ