רשימת קיצורי מקלדת

פעילויות משפטיות

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
עתירה למתן צו על תנאי בג"ץ 302/21
17/01/2021
2.
נספחים לתגובת המדינה
02/12/2019
3.
נספחים לתגובת נובל לבקשת זכרון יעקב לצו-ביניים
02/12/2019
4.
תגובת נובל לבקשת זכרון-יעקב לצו-ביניים
02/12/2019
5.
תגובת במדינה לצו ביניים
02/12/2019
6.
בקשה לצו בניים 20.11.19
20/11/2019
7.
עתירה מנהלית 20.11.19
20/11/2019
8.
נוסח הבקשה שהוגשה לבית המשפט
9.
תגובה לעתירה מטעם המשיבות 6,7