רשימת קיצורי מקלדת

טפסים שוטף / סוף חודש

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
בקשה לאישור חופשה
22/08/2023
2.
חשבון נסיעות ואש"ל
3.
יומן עבודה
4.
שימוש במכונית לצרכי עבודה (פקיד נדרש)
5.
כוננות