רשימת קיצורי מקלדת

טפסים ביטוח לאומי

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
הוראות למילוי טופס שאלון מועמד למשרה פנויה בשירות המדינה
2.
תביעה לתשלום דמי לידה ליולדת
3.
בקשה למתן טיפול רפואי לנפגע עבודה
4.
תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה/מחלת מקצוע