רשימת קיצורי מקלדת

דו"חות קבינט

מי שמעוניין לצפות בדוח תחקיר מערך ניטור אוויר ימי ויבשתי יש לשלוח מייל לכתובת mayor@zy1882.co.il לתיאום צפיה בדוח

 

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
קבינט הגז זיכרון יעקב - תחקיר מערך ניטור אוויר ימי ויבשתי
24/05/2021
2.
Environmental Report Review and Simulation ORION-Joint Research and Development Center
10/05/2020
3.
Environmental Report Review and Simulation Supplementary Report
07/05/2020
4.
Evaluation of the Leviathan offshore platform environmental studies in the Eastern Mediterranean Sea
04/05/2020
5.
Evaluation of the Leviathan offshore platform environmental studies in the Eastern Mediterranean Sea
04/05/2020
6.
ניתוח מטאורולוגי באזור זכרון יעקב בתאריך 06.01.2020 בין השעות 24:00 18:00
04/05/2020
7.
חוות דעת ראשונית בעניין תוכנית ה- Start-Up : אסדת לווייתן,
04/05/2020
8.
Dor Leviathan offshore platform Environmental Report Review and Simulation ORION-Joint Research and Development Center
04/05/2020
9.
דו"ח הערכת סיכונים במתקן הפרדת גז וצנרת הובלת גז באתרים דור ועין אילה מקידוחי תמר ודלית
20/02/2020
10.
תחקיר תהליך קבלת ההחלטות לקבלת תוכנית הקמת תשתיות הגז במרחב דור
11.
ניתוח פגיעות לחלופות מערכי טיפול ימיים בגז טבעי
12.
התייחסות טכנית ביטחונית לפרויקט לוויתן
13.
השוואה טכנית בין תמא 73 ח סביבה ימית 2013 לדוח תנס ימי פרויקט לוויתן
14.
מדידות רקע בזיכרון יעקב רבעון 1 2019