רשימת קיצורי מקלדת

טפסי רישוי עסקים ופיקוח

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
הנחיות לסגירת חורף לבתי עסק
15/02/2021
2.
הוראת חיוב עבור – היתר מזורז
3.
הוראת חיוב עבור – היתר זמני
4.
הוראת חיוב עבור – חידוש רשיון עסק
5.
הוראת חיוב לאגרה
6.
טופס קישור בקשה לרישיון עסק / היתר זמני / היתר מזורז