רשימת קיצורי מקלדת

הנחיות לרעידת אדמה

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
הנגשת הנחיות היערכות לרעידות אדמה
2.
הנחיות היערכות לרעידות אדמה עבור אנשים עם מוגבלות - כולל הנגשה בתוכנת הקראה