רשימת קיצורי מקלדת

פעולות במישור המדיני – בירוקטי

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
התייחסות המועצה המקומית זכרון יעקב למיקומים להקמת מתקן ימי לייצוא גז טבעי מונזל
24/05/2020
2.
מכתב פניה בנושא מיקומים להקמת מתקן ימי לייצוא גז טבעי מונזל
24/05/2020
3.
פנייה בעניין הרצת אסדת לוויתן
04/11/2019
4.
הערות מועצה מקומית זכרון יעקב להיתר פליטה לוויתן
07/08/2019
5.
מכתב למנכ"ל משרד האנרגיה.
6.
סיכום דיון עם מנכל משרד האנרגיה