רשימת קיצורי מקלדת

צו מיסים

המועצה המקומית זכרון יעקב החליטה להטיל בתחום שיפוטה ארנונה כללית לשנת 2023 לפי סעיף 8 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג- 1992.

המועצה בהחלטתה על הטלת הארנונה הכללית מסתמכת כל שנה על הנחיות משרד הפנים לקביעת תעריפי הארנונה. אופן שיעור העלאת הארנונה נקבע בחוק ההסדרים במשק המדינה.

יצויין כי ההעלאה שנקבעה בחוק לשנת 2023 הינה בשיעור 1.37% והמועצה לא העלתה את הארנונה מעבר לשיעור שנקבע בחוק.

תשלום הארנונה על- ידי התושבים מהווה מרכיב מרכזי מתקציב המועצה השוטף ומבטיח אספקת מגוון שירותים לתושבים. הכוללים בין השאר: תאורת רחובות, תחזוקת כבישים ומדרכות, תחזוקת גנים ציבוריים, אספקת שירותים בתחום התברואה, ניקיון רחובות ושירותים נוספים לרווחת תושבי המושבה.

הארנונה היא מס המשולם לקופת המועצה והמחושב בהתאם לאזור בו מצוי הנכס ,גודל ,סיווג והשימוש בו. מאחר ומדובר במס אין הארנונה משולמת תמורת שירות מסוים. לכן אין לתלות את החובה לתשלום במתן שירות כזה או אחר.

כל אלו אינם פוטרים את התושב מתשלום הארנונה.
מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
צו ארנונה 2024
12/12/2023
2.
צו ארנונה 2023
19/12/2022
3.
צו מיסים 2022
13/07/2021
4.
צו מיסים 2021
23/05/2021
5.
צו מיסים 2020
19/01/2020
6.
אישור חריג להטלת ארנונה 2019
19/09/2019
7.
צו מסים לשנת 2019
27/08/2019
8.
צו מיסים לשנת 2018
9.
צו מיסים לשנת 2017
10.
צו מיסים לשנת 2016
11.
צו מיסים לשנת 2015
12.
צו מיסים לשנת 2014
13.
צי מיסים לשנת 2013
14.
צו מיסים לשנת 2012
15.
צו מיסים לשנת 2011