רשימת קיצורי מקלדת

שימור

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
שימור זכרון יעקב 2023
2.
שימור 21
3.
נספח שימור לתכנית מתאר כוללנית לזכרון יעקב נספח מנחה