רשימת קיצורי מקלדת

מבנים מסוכנים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
מבנים מסוכנים טבלה
2.
אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר הריסת מבנים מסוכנים על ידי המועצה המקומית זכרון יעקב
3.
חוק עזר לדוגמה לעיריות (הריסת מבנים מסוכנים), התשלב-1972