מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

החלטת ביניים בעניין תכנית המתאר הכוללנית לפי סעיף 106ב

להחלטת הוועדה המחוזית ולשליחת התנגדות לחצו כאן 

נוהל הגשת התנגדות:

שליחת מכתב אישי לוועדה בתוספת תצהיר עו"ד, למנהל התכנון ועדה מחוזית חיפה, לרח' פליים 15א' מגדל הטיל קומה 4, חיפה 

בנוסף, ניתן להעביר המכתב בתוספת תצהיר עו"ד לכתובת המייל: objection@iplan.gov.il