רשימת קיצורי מקלדת

הצעת התקציב לשנת 2017

הצעת התקציב לשנת 2017 תידון בישיבת המליאה הקרובה, יום שלישי ה- 31/1/17 בשעה 18:00

תקציב הרשות המקומית לשנת 2017 הוכן לאחר מחשבה רבה תוך שיתוף מנהלי המחלקות אל מול האתגרים השוטפים. כאן המקום להודות למחלקת הגזברות ולמנהלי המחלקות על הכנת התקציב.
הכנת התקציב התבססה על תחזית הכנסות שמרנית אל מול הצרכים השונים. תקציב הרשות בחלקו הגדול "קשיח" ומיועד לשכר הוצאות תפעול ועוד.
 

שנת 2017 היא שנת תקציב מאתגרת ולמרות זאת התקציב מגלם גידול השקעה בתחומי:

  • החינוך
  • תנועות נוער וחינוך בלתי פורמאלי
  • פעילות המחלקה לשירותים חברתיים.
  • תיירות
  • טיפול בבעלי חיים וסירוס חתולים
  • ועוד.

התקציב מגלם בתוכו גם פרמטרים כגון :

מימוש נושא חוק עזר לשמירה
הסדרת מקומות חניה בתשלום במרכז המושבה בעיקר לאור הצורך לאפשר חניה מתחלפת.
התקנת תאים פוטווולטאים שתביא לחיסכון של מאות אלפי שח בהוצאת חשמל .
במהלך שנת הכספים הקרובה ימשך הפיתוח של פרויקטים קיימים ויחלו פרויקטים חדשים בתחומים שונים . חלק מפרויקטים אלו יוצגו בישיבת התקציב.
 
ההצעה כפופה לאישור מליאת המועצה ואישור משרד הפנים.
 

לצפייה בהצעת התקציב לשנת 2017 הכנסות - לחצו כאן