רשימת קיצורי מקלדת

הבהרה חשובה - תשלומים

 

עקב שדרוג מערכת התשלומים הרשותית נדרש רישום מחדש למערכת התשלומים!