רשימת קיצורי מקלדת

אוכלוסיות עם מוגבלויות

טיפול באנשים עם נכויות:

עו"ס לחוק הנכויות - מהווה גורם מייעץ למשפחות ולגורמים בקהילה.
חלק ארי בעבודה הוא ליווי המשפחות במעגלי החיים השונים, היחידה לטיפול בנכויות באגף הרווחה מטפלת:
קראו עוד

רצף השירותים כולל:

  • השמות גילאי 0-3 במעון יום שיקומי,
  • מתן שירותי סמך,
  • מועדוניות להארכת יום לימודים בחינוך המיוחד,
  • קייטנות ונופשונים.
  • מועדון חברתי לבוגרים עם פיגור ועם נכות פיזית (כמו אקי"ם ובית הגלגלים).
  • סידור חוץ ביתי על פי רמות תפקוד,
  • שיקום בתעסוקה מוגנת ונתמכת.
  • מתן שירותים ייחודיים לכבדי ראיה ועיוורים,
  • הוצאת תעודת עיוור ,
  • הדרכה שיקומית ושיקום תעסוקתי.

הטיפול באדם המפגר מעוגן במספר חוקים:

חוק בתי המשפט לענייני משפחה - התשנ"ה 1995 - מאפשר לבית המשפט לענייני משפחה לצוות על פקיד הסעד להגיש תסקיר ורשאי פקיד הסעד ליזום הליך בבית המשפט בכל עניין הנוגע לקטין באישור או באמצעות היועץ המשפטי. תפקידים נוספים: הכרה באבהות, ממזרות.
קראו עוד