רשימת קיצורי מקלדת

טיפול באנשים עם נכויות:

עו"ס לחוק הנכויות - מהווה גורם מייעץ למשפחות ולגורמים בקהילה. חלק ארי בעבודה הוא ליווי המשפחות במעגלי החיים השונים
 

היחידה לטיפול בנכויות באגף הרווחה מטפלת:

 
באוכלוסייה של אנשים מוגבלים שכלתי התפתחותית (פיגור שכלי), על פי ועדת אבחון של משרד הרווחה.
באוכלוסייה של אנשים עם אוטיזם שעוברים הכרה בשרות לטיפול באדם עם אוטיזם.
באוכלוסייה עם נכות פיזית וחושית על פי הגדרות משרד הרווחה.
 

צוות המחלקה פועל לסיוע במספר תחומים :

מיצוי זכויות ומתן שירותים.
תיווך לגורמים שונים בקהילה המשיקים לבעיות הנ"ל.
o ביטוח לאומי,
o משרד הבריאות,
o משרד הרווחה,
o חינוך,
o מערכות שיקום
o בתי חולים
o מסגרות מיוחדות הנותנות מענה לאוכלוסיות אלה.
עו"ס נכויות משתתף בוועדות שונות של אבחון, השמה והחלטה על דרכי טיפול.
המחלקה נותנת, באישור משרד הרווחה, רצף שירותים בכל אחד מתחומי הבעיה בתחום הדיור התעסוקה והפנאי.
 

אוכלוסיית היעד:

נכויות פיזיות וחושיות, אוטיזם, פיגור שכלי בדרגות שונות.
טווח הגילי: 0-67