רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

מערכות פוטו-וולטאיות

סטטוס עבודה ואישורים - מערכות פוטו-וולטאיות

עדכון: 25.11.2019

 

אתר

סטטוס מערכת

אישור יציבות מבנה

אישור קונס' לאחר התקנת מערכת

אישור דיווח לוועדה פתור מהיתר

אישור בדיקת מתקן ע"י חח"י

היתר רשות החשמל

אישור קרינה

תיק AS-MADE

תיכון המושבה

מערכת עובדת מחוברת לרשת החשמל

V

V

V

V

V

V

V

פלך-יעבץ

מערכת עובדת מחוברת לרשת החשמל

V

V

V

V

V

V

V

מתנ"ס

מערכת עובדת מחוברת לרשת החשמל

V

V

V

V

V

V

V

החיטה

מערכת עובדת מחוברת לרשת החשמל

V

V

V

V

V

V

V

החורש

מערכת עובדת מחוברת לרשת החשמל

V

V

V

V

V

V

V

 

 ניתן לצפות באישורים בתיאום מראש עם מחלקת ההנדסה בדוא"ל: jantta@zy1882.co.il

האישורים לא הועלו לאתר המועצה משום שאינם עונים על הוראות תקן נגישות אינטרנט

כל האישורים הנדרשים נמצאים במחלקת ההנדסה במשרדי המועצה המקומית