רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

פרויקט הילה וקידום נוער

לא לוותר על אף אחד
לא לוותר לאף אחד
מניתוק לשילוב
תחום קידום הנוער ברשות המקומית
 
אחראי על בני נוער בגילאי 16 – 18 אשר נפלטו ממערכת החינוך הפורמלי המצויים בניידות בן מסגרות החינוך או הנמצאים בסיכון לניכור ולניתוק, מתוך שותפות לחזון החינוכי היישובי מטפלת היחידה גם בתופעת נשירה ובנערים/רות אשר מתקשים להיקלט במסגרות נורמטיביות או תעסוקתיות המתאימות לבני גילם.
 
מטרות ההתערבות בתחום ק- הנוער;
שילוב מחדש של נערים במערך המסגרות והפעילות הנורמטיביות תוך מיצוי הפוטנציאל החיובי הטמון בהם ומניעת ניתוק וניכור תרבותי.
תהליכי ההתערבות מתאפיינים באיתור בשטח reaching out המסייע באיתור אוכלוסיות פוטנציאליות ובקרה על הטיפול .
 
לרשות היחידה עומדים שני עובדים מיומנים המקדמים בתחומם ואת החזון החינוכי יישובי
 
ובאמצעות טיפול פרטני – המורכב מאיתור יצירת קשר ואבחון צרכים משתמשים בטכניקות טיפוליות.
 
בתחומים של מיומנות תרבותיות – כגון תיאטרון קהילתי ככלי לביטוי להעלאת הדימוי העצמי, רכיבה טיפולית ,הכנה לגיוס, סמינרים ומיומנות למיניהן, הכנה לעולם העבודה ותגבור לימודי למניעת נשירה.
השכלה: מתן לימודים פרטניים עד הגשה לבגרויות במסגרת פרויקט היל"ה
 
מיומנות מקצועית: הכשרה לרכישת מיומנות מקצועית במסגרת יישום חוק חינם לנוער מנותק.
פעילות מניעה ומתן שירות ייעוץ לנוער.
 
המטרה להקנות לנוער את תחושת השייכות, השותפות, המסוגלות, היכולת להשפיע.
 
עופר ליזמי - מנהל יחידת קידום נוער
גלית אודס - רכזת פרויקט הילה