רשימת קיצורי מקלדת

תקציב

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
תקציב מאושר 2023 הוצאות
29/01/2024
2.
תקציב מאושר 2023 הכנסות
29/01/2024
3.
תקציב מאושר 2022 הכנסות
4.
תקציב מאושר 2022 הוצאות
5.
תקציב מאושר 2021 ההכנסות
6.
תקציב מאושר 2021 הוצאות
7.
תקציב 2020 הוצאות
8.
תקציב 2020 הכנסות
9.
מצגת תקציב 2019
10.
הצעת תקציב 2019 הכנסות
11.
הצעת תקציב 2019 הוצאות
12.
הצעת תקציב 2018-הוצאות
13.
הצעת תקציב 2018 הכנסות