מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

מרכזים טיפוליים ומסגרות מיוחדות

הוראות בדבר סיוע חומרי

מתן סיוע חומרי בפניית לקוח לאגף הרווחה מבוסס על הוראות תע"ס (תקנון עבודה סוציאלית) של משרד הרווחה שמספרן:1.4, 1.13, 1.22, 1.23,3.16