רשימת קיצורי מקלדת

תו חניה לתושבי רחוב יאיר

תושבי רחוב יאיר, אנו מבקשים להסב את תשומת ליבכם כי במידה והוצאתם תו חנייה מסוג "תו דייר – אזור אחר" עליכם לשנות אותו ל"תו דייר –יאיר"

המועצה המקומית הנחתה את חברת מטרופארק כי תושבים המתגוררים ברחוב יאיר יוכלו לשנות את תו החנייה מ"אזור אחר" לרחוב יאיר.

על מנת לבצע את השינוי ניתן לפנות לחברת מטרופארק ישירות או לשלוח מייל לכתובת: dannyb@zy1882.co.il, תוך ציון בקשתכם לשנות את תו התושב + צילום ת.ז. והספח + מספר רכב