רשימת קיצורי מקלדת

תו חניה לאזרח ותיק

אזרחים ותיקים,  

הנכם זכאים לשעת חניה נוספת ללא עלות. 

לצורך הפקת תו חניה לאזרח ותיק וכן לצורך שינוי תו חניה קיים לתו חניה לאזרח ותיק
ניתן להגיש בקשה באופן מקוון באמצעות הלינק:

יש להצטייד לצורך הגשת הבקשה במסמכים הבאים: 
תעודת זהות+ ספח + תעודת אזרח ותיק
רישיון נהיגה שלך
רישיון רכב בבעלותך

במידה ואתם מבקשים סיוע בהגשת בקשה חדשה או בקשה לשינוי, תוכלו לשלוח מייל לכתובת atzila@zy1882.co.il תוך ציון בקשתכם לשנות את תו התושב. 

יש לצרף למייל את המסמכים הנדרשים הרשומים מעלה.