רשימת קיצורי מקלדת

זכרונים בצבא בעלות הברית ובמלחמת השחרור (1940 - 1950)

ראינו לנכון להוקיר את פעולתם, שרותם וגבורתם של בני המושבה זכרון יעקב שלקחו חלק

ביחידות השונות של צבא בעלות הברית בתקופת מלחמת העולם השניה.

בנוסף, להצדיע ולכבד את החיילים שלחמו בחילות צה"ל השונים ולחמו במלחמת העצמאות.

 

התמונות מתוך אוסף חיליק לייטנר,

הארכיון לתולדות זכרון יעקב.