רשימת קיצורי מקלדת

שוטרים/נוטרים/גפירים

לכבוד השוטרים, הנוטרים, הגפירים

בימי מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט (1936-1939) נרצחו מאות יהודים ברחבי הארץ. 

דבר זה היה הזרז להקמת משטרת היישובים העבריים שהוקמה בשנת 1936.

כוח משטרתי זה הוקם בחסות שלטון המנדט הבריטי, כגוף חוקי להגנת היישובים העבריים מפני התקפות הערבים, כחלק מכוחות השמירה.

הבריטים נענו בכך לדרישת הסוכנות היהודית, לאפשר שימוש בנשק חוקי להגנת היישוב היהודי.

למתנדבים למשטרת היישובים ניתן הכינוי "נוטרים" או "גאפירים". 

המונח גאפיר (Ghaffir) מקורו במילה הערבית ח'פיר (خفير) שפירושה שומר.

הבריטים הביאו מונח זה ממצרים, שם הוקם כוח של שוטרים מקומיים, גפירים, בסוף המאה ה-19.

כל מגויסי משטרת היישובים העבריים היו כפופים לארגון ההגנה וגויסו דרכו.

גם בזכרון יעקב גוייסו בני המושבה למען ההגנה על המושבה והאזור.

שמרו על הדרכים, עורקי התחבורה, השדות, הכרמים, השטחים החקלאיים, ועמדו בגבורה אל מול האיום הבטחוני.

בין השוטרים היו:

יוסף קופרמן, אדם קופמן, יצחק ברונשטיין, אהרון הרשקוביץ, ישראל ברקוביץ, דוד צוביץ, משה קרופיק, סלטה דוד, סגל, יוסף דודסקו, אשכנזי אפרים, בדש, מרדיקס, הכט נתן, ולדיסלבסקי, כהן יהושע, קרמר, שטרן, נויברג, סוקולר, יצחק בר (ברנהרד)