רשימת קיצורי מקלדת

לוחמי הבריגדה

לכבוד חיילי הבריגדה

הבריגדה היהודית הלוחמת הייתה חטיבה שהוקמה בצבא הבריטי ב-1944, וחייליה היו יהודים - בעיקר מארץ ישראל, שהתנדבו ללחימה לצד הבריטים במלחמת העולם השנייה.

ידועה גם בשם חי"ל - חטיבה יהודית לוחמת.

לוחמיה פעלו באירופה ובתום המלחמה סייעו ליהודים.

החטיבה מנתה כ-5,000 איש, מתוך כ-30,000 בני הארץ שהתנדבו לצבא הבריטי.

כ-800 מבני היישוב נפלו בקרבות.

בשנת 1946 פורקה היחידה ורבים מאנשיה השתלבו בהגנה ולימים בצה"ל.

בשנת 1944, שנת הקמת החטיבה, הצטרפו גם מתנדבים מבני זכרון יעקב לבריגדה.

לכבודם הוקמה אנדרטה המנציחה 16 נופלים ממתנדבי הבריגדה בני זכרון יעקב,

חברי מכבי ישראל וחיילי פלוגה 18.

האנדרטה נמצאת בכניסה הדרומית למושבה, בכיכר תנועה, על רחבה בראש מעלה מרוצף בחלוקי נחל.

בנויה משני לוחות אבן שחזיתותיהם מסותתות העומדים זה לצד זה.

על חזית הלוח האחד שם היחידה ועל הלוח השני סמלה, בצד השני של שני הלוחות שמות הנופלים מתחת לסמלי היחידה.

שמות  לוחמי הבריגדה: גרף יוסף, לוי מנשה (דיל), ינאי (ויכסל) יצחק, שחר שלמה, להם אברהם, לוי יהונתן, מזרחי רפאל, דוד שוהם, שטרנברג שלמה, דהן יהושע, לוי דוד, ברונשטיין נילי, גרף יהודה, דגן יעקב, לייטנר בנימין, פסטר משה.