רשימת קיצורי מקלדת

שלב ד - הנפקת רישיון עסק

לאחר אישור הבקשה על ידי כל גורמי הרישוי – תפעל רשות הרישוי להוצאת רישיון/היתר זמני/היתר מזורז לניהול עסק.
על פי החוק והתקנות יש להציג את הרישיון במקום גלוי בעסק לעיונו של כל לקוח.
תוקפו של רישיון תקופתי נקבע על פי תקנות רישוי עסקים, והוא יירשם בטופס הרישיון.