רשימת קיצורי מקלדת

דו"חות ופרסומי המועצה

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
פרוטוקול 7/24 ועדת שלושה מיום 26.2.24- רכבים
26/02/2024
2.
פרוטוקול 5/24 ועדת שלושה - מתקני משחק ניהול ופיקוח
19/02/2024
3.
פרוטוקול 3/24 ועדת שלושה - כבישים ותשתיות ניהול ופיקוח
18/02/2024
4.
תקציב מאושר 2023 הוצאות
29/01/2024
5.
תקציב מאושר 2023 הכנסות
29/01/2024
6.
טופס לבקשת תמיכה 2024
30/11/2023
7.
פרוטוקול 15/23 ועדת שלושה - כבישים ותשתיות ניהול ופיקוח
19/06/2023
8.
פרוטוקול 15/23 ועדת שלושה - כבישים ותשתיות ניהול ופיקוח -נגיש
19/06/2023
9.
פרוטוקול 18/23 ועדת שלושה - אבטחה ושמירה ניהול ופיקוח
19/06/2023
10.
פרוטוקול 18/23 ועדת שלושה - אבטחה ושמירה ניהול ופיקוח - נגיש
19/06/2023
11.
פרוטוקול 17/23 ועדת שלושה - הסעות ניהול ופיקוח
19/06/2023
12.
פרוטוקול 17/23 ועדת שלושה - הסעות ניהול ופיקוח - נגיש
19/06/2023
13.
פרוטוקול 14/23 ועדת השלושה מיום 14.5.23
28/05/2023
14.
פרוטוקול ועדת שלושה 14/23 מיום 14.5.23 פיקוח ושירותי ניהול להקמה ואחזקה של תשתיות
28/05/2023
15.
הודעה על קביעת שטחים ציבוריים פתוחים המיועדים לשרת את הנכסים בתחום מועצה מקומית זכרון יעקב
24/04/2023
16.
תמצית דו"ח כספי לתושב 2021
18/04/2023
17.
ספר הקצאות
15/03/2023
18.
פרוטוקול ועדת שלושה 7/23 אספקה והתקנת ריהוט רחוב
07/02/2023
19.
פרוטוקול ועדת שלושה 6/23 אספקה ואחזקה של סככות
07/02/2023
20.
פרוטוקול ועדת שלושה 4/23 שירותי ניהול ופיקוח מכרז ליסינג תפעולי נגיש
24/01/2023
21.
פרוטוקול ועדת שלושה 4/23 שירותי ניהול ופיקוח מכרז ליסינג תפעולי
24/01/2023
22.
פרוגרמת שטחים למבני ציבור - זכרון יעקב
17/01/2023
23.
נוהל גיוס תרומות
17/01/2023
24.
פרוגרמת שטחי ציבור מעודכן 1.1.23
01/01/2023
25.
תבחינים לתמיכות
21/12/2022
26.
דוח כספי מפורט 2020
13/12/2022
27.
פרוטוקול ועדת של שלושה 24/22 מיום 29.11.22 הקמה אחזקה ושיקום תשתיות - נגיש
11/12/2022
28.
פרוטוקול ועדת של שלושה 24/22 מיום 29.11.22 הקמה אחזקה ושיקום תשתיות
11/12/2022
29.
פרוטוקול 23/22 ועדת שלושה - שירותי נקיון שטחים פתוחים - נגיש
29/11/2022
30.
פרוטוקול ועדת שלושה 23/22 - שירותי נקיון שטחים פתוחים
29/11/2022
31.
טופס לבקשת תמיכה מעודכן 2023
24/11/2022
32.
דו"ח ביקורת מפורט 2019
20/10/2022
33.
דו"ח כספי 2018
20/10/2022
34.
דו"ח תמיכות 2022
28/07/2022
35.
דו"ח תמיכות 2021
20/07/2022
36.
פרוטוקול 20/22 ועדת השלושה מיום 29.06.22
29/06/2022
37.
דוח תמיכות 2020
15/06/2022
38.
דוח תמיכות 2019
14/06/2022
39.
דוח תמיכות 2018
13/06/2022
40.
דוח תמיכות 2017
12/06/2022
41.
דוח תמיכות 2016
11/06/2022
42.
דוח תמיכות 2015
09/06/2022
43.
דוח תמיכות 2014
09/06/2022
44.
דוח תמיכות 2013
03/06/2022
45.
דוח תמיכות 2012
02/06/2022
46.
דוח תמיכות 2011
01/06/2022
47.
פרוטוקול 16/22 ועדת שלושה - סימון כבישים תמרור ושילוט
29/05/2022
48.
פרוטוקול ועדת שלושה 16/22 מיום 29.5.22 - סימון כבישים
29/05/2022
49.
תקציב מאושר 2021 הוצאות
19/05/2022
50.
תקציב מאושר 2021 ההכנסות
19/05/2022
51.
תקציב מאושר 2022 הוצאות
18/05/2022
52.
תקציב מאושר 2022 הכנסות
18/05/2022
53.
פרוטוקול 11/22 ועדת שלושה - שמירה מוסדות חינוך סככות -נגיש
04/04/2022
54.
פרוטוקול ועדת שלושה 10/22 - סככות - נגיש
29/03/2022
55.
פרוטוקול ועדת שלושה 10/22 - סככות
29/03/2022
56.
פרוטוקול ועדת שלושה 9/22 - מתקני משחק 2 - נגיש
29/03/2022
57.
פרוטוקול ועדת שלושה 9/22 - מתקני משחק
29/03/2022
58.
דו"ח לתושב 2020
08/03/2022
59.
פרוטוקול ועדת שלושה 6/22 - מגרשי ספורט
02/02/2022
60.
פרוטוקול 6/22 ועדת שלושה - מתקני משחק - נגיש
02/02/2022
61.
ועדת שלושה פרוטוקול 5/22 מיום 30.1.22 - נגיש
31/01/2022
62.
ועדת שלושה פרוטוקול 5/22 מיום 30.1.22
31/01/2022
63.
פרוטוקול 4/22 מיום 30.1.22 - נגיש
30/01/2022
64.
פרוטוקול 4/22 מיום 30.1.22
30/01/2022
65.
פרוטוקול ועדת שלושה 3/22 מיום 16.1.22 - נגיש
19/01/2022
66.
פרוטוקול ועדת שלושה 3/22 מיום 16.1.22
16/01/2022
67.
פרוטוקול ועדת שלושה 1/22 הקמה, אחזקה ושיקום תשתיות - נגיש
09/01/2022
68.
פרוטוקול ועדת שלושה 1/22 הקמה אחזקה ושיקום תשתיות
09/01/2022
69.
עוברים לתחבורה בת קיימא מדריך יישומי
23/12/2021
70.
תכנית 2022 קליטת עובדים מוגבלים + אישור התוכנית במליאת המועצה
17/11/2021
71.
פרוטוקול 21/21 ועדת שלושה ערוגות רבקה
19/10/2021
72.
17.8.21 מיום השלושה ועדת 15/21 פרוטוקול
17/08/2021
73.
דו"ח ביקורת על השכר במועצה הדתית חלק ב - 2018
24/06/2021
74.
דוח ביקורת על השכר במועצה הדתית - חלק א' 2018
24/06/2021
75.
דו"ח ביקורת מפורט 2019
24/06/2021
76.
ועדת שלושה פרוטוקול 8/21 - שירותי נקיון - נגיש
15/06/2021
77.
פרוטוקול ועדת שלושה 8/21 - שירותי נקיון
15/06/2021
78.
ועדת שלושה 7/21 מיום 6.5.21 שירותי ניהול להתקנת מתקני משחק נגיש
11/05/2021
79.
ועדת שלושה 7/21 מיום 6.5.21 שירותי ניהול להתקנת מתקני משחק
06/05/2021
80.
דוח לתושב 2019 מעודכן
28/04/2021
81.
פרוטוקול 3/21 ועדת שלושה ניהול - מבנים יבילים - נגיש
07/04/2021
82.
פרוטוקול 5/21 ועדת שלושה ניהול - תשתיות - נגיש
07/04/2021
83.
פרוטוקול 1/21 - ועדת שלושה ניהול מכרז גינון
24/03/2021
84.
פרוטוקול 1/21 - ועדת שלושה ניהול מכרז גינון - נגיש
24/03/2021
85.
פרוטוקול 1/21 - ועדת שלושה ניהול מכרז גינון - נגיש
24/03/2021
86.
הכנת תכנית עבודה שנתית לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות
22/03/2021
87.
דו"ח שנתי חוק חופש המידע לשנת 2020
21/02/2021
88.
פרוטוקול 18/20 ועדת שלושה ניהול - אחזקת מתקנים
24/12/2020
89.
פרוטוקול 18/20 ועדת שלושה ניהול - אחזקת מתקנים נגיש
24/12/2020
90.
תקציב 2020 הכנסות
15/12/2020
91.
תקציב 2020 הוצאות
15/12/2020
92.
הודעה בדבר האפשרות לקבל תמיכה 2021
02/12/2020
93.
פרוטוקול ועדת שלושה 17/20 דלקים
23/11/2020
94.
פרוטוקול 16/20 ועדת שלושה - ליסינג רכבים
16/11/2020
95.
פרוטוקול 8/20 ועדת שלושה - הארכת תוקף מכרז שמירה
29/10/2020
96.
פרוטוקול 13/20 ועדת שלושה - הארכת תוקף מכרז שמירה
29/10/2020
97.
פניות ותלונות הציבור – דו"ח סיכום שנת 2019
18/06/2020
98.
פרוטוקול ועדת שלושה 7/20 מבנה יביל חיטה
09/06/2020
99.
פרוטוקול 3/20 ועדת השלושה מיום 6.4.20
06/04/2020
100.
פרוטקול 3/20 ועדת השלושה מיום 6.4.20
06/04/2020
101.
פרוטוקול ועדת שלושה 1/20 ערוגות רבקה - נגיש
17/02/2020
102.
פרוטוקול ועדת שלושה 1/20 ערוגות רבקה
17/02/2020
103.
פרוטוקול ועדת שלושה 15/19 מבנה בערוגות רבקה
24/12/2019
104.
דו"ח כספי מבוקר לשנת 2018
01/12/2019
105.
דוח שנתי לשנת 2016 טיפול המועצה בליקויים והערות בדוחות משרד הפנים
14/11/2019
106.
דוח שנתי לשנת 2014 בדיקת העברות כספים מהמועצה לוועדה לתכנון ובניה שומרון
14/11/2019
107.
בחינת משאל התושבים והצורך בהגברת השמירה בזכרון יעקב דוח ביקורת 2015
14/11/2019
108.
אישור חריג להטלת ארנונה 2019
19/09/2019
109.
צו המיסים 2019 - מעודכן
27/08/2019
110.
פרוטוקול 9/19 מכרז חללים בית ספר תיכון מונגש
14/08/2019
111.
קביעת זוכה לנוהל עבודות הקמה אחזקה ושיקום תשתיות
13/08/2019
112.
תכנית לשילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה מתן הזדמנות שווה לאנשים שונים
08/08/2019
113.
הסכם קואליציוני למען המושבה והתנועה למען זכרון נקיה
29/07/2019
114.
פרוטוקול 9/19 ועדת שלושה תיכון המושבה
29/07/2019
115.
פניות ותלונות הציבור – דו"ח סיכום שנת 2018
11/07/2019
116.
פרוטוקול 8/19 ועדת שלושה - סככות החורש
19/06/2019
117.
פרוטוקול ועדת שלושה 7/19 צביעת מדרכות מיום 13.6.19
13/06/2019
118.
פרוטוקול ועדת שלושה 4/19 מרכז סככות מיום 5.6.19
13/06/2019
119.
פרוטוקול 5/19 מתקני כושר מיום 6.6.19
13/06/2019
120.
פרוטוקול 6/19 מתקני משחק מיום 6.6.19
13/06/2019
121.
אישור משרד הפנים לתקציב 2019
15/04/2019
122.
פרוטוקול 1/19 ועדת השלושה מיום 27.3.19
03/04/2019
123.
הצעת תקציב 2019
07/02/2019
124.
דו''ח לתושב 2017
18/11/2018
125.
פרוטוקול ועדת שלושה 9/18 אולם ספורט
13/11/2018
126.
תקן חנייה
127.
פרוטוקול ועדת שלושה 1/19 אבטחת מוסדות ציבור
128.
הסכם קואליציוני למען המושבה עם סיעת חי
129.
התייחסות ראשונית גזבר המועצה - בדיקת התנהלות כספית ומנהל תקין עד 2016 + נספחים
130.
תגובת המועצה למשרד הפנים בנוגע לדוח ביקורת מיוחד
131.
דוח ביקורת סופית בודק מיוחד - בדיקת התנהלות כספית ומנהל תקין עד 2016
132.
פרוטוקול ועדת שלושה 8/18 מיום 25.7.18
133.
פרוטוקול ועדת שלושה מספר 7/18 ליסינג תפעולי
134.
פרוטוקול ועדת שלושה 6/18 מיום 15.3.18 אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני ספורט - חתום
135.
פרוטוקול ועדת שלושה 6/18 מיום 15.3.18 אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני ספורט
136.
פרוטוקול ועדת שלושה מספר 5/18 מיום 15.2.18 - סימון כבישים
137.
פרוטוקול ועדת שלושה מספר 5/18 מיום 15.2.18 סימון כבישים אספקה והצבת תמרורים
138.
דוח כספי מבוקר 2016
139.
פרוטוקול 1/18 ועדת השלושה מיום 22.1.18
140.
פרוטוקול 2/18 ועדת השלושה מיום 22.1.18
141.
פרוטוקול 3/18 ועדת השלושה מיום 31.1.18
142.
פרוטוקול ועדת שלושה חניון ניל"י - הקונגרס הציוני
143.
פרוטוקול 4/18 פיתוח חניון ניל''י
144.
פרוטוקול 3/18 ועדת שלושה - פיתוח נופי ואחזקת גנים
145.
פרוטוקול ועדת שלושה 2/18 אחזקה ושיקום
146.
פרוטוקול 1/18 ועדת שלושה - רכבים
147.
דו''ח לתושב 2016
148.
מיפוי שטחי ציבור - פרוגרמה
149.
דוח כספי מבוקר 2014 חתום עי משרד הפנים ספטמבר 2015
150.
דוח כספי מבוקר 2013 חתום עי משרד הפנים חלק 2
151.
דוח כספי מבוקר 2013 חתום עי משרד הפנים חלק 1
152.
דוח כספי מבוקר 2012 חתום עי משרד הפנים
153.
דוח כספי מבוקר 2011 חתום עי משרד הפנים
154.
דוח כספי מבוקר 2010 מאושר משרד הפנים
155.
צו מיסים לשנת 2017
156.
דו"ח תמיכות 2017
157.
דו"ח כספי חצי שנתי 2016
158.
דוח כספי שנתי מבוקר 2015
159.
תקציב 2017 - הכנסות
160.
תקציב 2017 - הוצאות
161.
צו מיסים - צו ארנונה 2016
162.
דו"ח תמיכות 2016
163.
דו"ח תמיכות 2015
164.
דו"ח שנתי של 2015
165.
צו מיסים - ארנונה - 2015
166.
דו"ח פעילות האיגוד הווטרינרי לחודשים ינואר - אפריל 2015
167.
תקציב 2014
168.
דוח הוצאות 2014
169.
דו"ח איכות המים לשנת 2014
170.
דוח הכנסות 2014
171.
דו"ח תמיכות 2014
172.
צו מיסים 2014
173.
דגימות מים, רבעון שני 2013
174.
תקציב המועצה לשנת 2013
175.
דו"ח תמיכות 2013
176.
דו"ח תמיכות 2012
177.
מרכיבי איכות מים 2012
178.
דו"ח איכות מי השתייה רבעון 1, 2012
179.
תמצית דו"ח כספי 2012
180.
דוח שנתי חוק חופש המידע 2011
181.
דו"ח איכות מי שתיה רבעון 3 2011
182.
תמיכות 2011
183.
דיווח של מרכיבי איכות מים כימיים 2011
184.
תמצית הדו"חות הכספיים לשנת 2011
185.
דוח איכות המים
186.
דו"ח איכות המים - מקורות 2010
187.
דו"ח שנתי - חוק חופש המידע 2009
188.
חופש המידע 2009