פתיחת תפריט ניידים

דו"חות ופרסומי המועצה

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
דו"ח ביקורת על השכר במועצה הדתית חלק ב - 2018
24/06/2021
2.
דוח ביקורת על השכר במועצה הדתית - חלק א' 2018
24/06/2021
3.
דו"ח ביקורת מפורט 2019
24/06/2021
4.
ועדת שלושה פרוטוקול 8/21 - שירותי נקיון - נגיש
15/06/2021
5.
פרוטוקול ועדת שלושה 8/21 - שירותי נקיון
15/06/2021
6.
ועדת שלושה 7/21 מיום 6.5.21 שירותי ניהול להתקנת מתקני משחק נגיש
11/05/2021
7.
ועדת שלושה 7/21 מיום 6.5.21 שירותי ניהול להתקנת מתקני משחק
06/05/2021
8.
דוח לתושב 2019 מעודכן
28/04/2021
9.
פרוטוקול 3/21 ועדת שלושה ניהול - מבנים יבילים - נגיש
07/04/2021
10.
פרוטוקול 5/21 ועדת שלושה ניהול - תשתיות - נגיש
07/04/2021
11.
פרוטוקול 1/21 - ועדת שלושה ניהול מכרז גינון
24/03/2021
12.
פרוטוקול 1/21 - ועדת שלושה ניהול מכרז גינון - נגיש
24/03/2021
13.
פרוטוקול 1/21 - ועדת שלושה ניהול מכרז גינון - נגיש
24/03/2021
14.
הכנת תכנית עבודה שנתית לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות
22/03/2021
15.
דו"ח שנתי חוק חופש המידע לשנת 2020
21/02/2021
16.
פרוטוקול 18/20 ועדת שלושה ניהול - אחזקת מתקנים
24/12/2020
17.
פרוטוקול 18/20 ועדת שלושה ניהול - אחזקת מתקנים נגיש
24/12/2020
18.
תקציב 2020 הוצאות פרק 59
15/12/2020
19.
תקציב 2020 הוצאות
15/12/2020
20.
הודעה בדבר האפשרות לקבל תמיכה 2021
02/12/2020
21.
פרוטוקול ועדת שלושה 17/20 דלקים
23/11/2020
22.
פרוטוקול 16/20 ועדת שלושה - ליסינג רכבים
16/11/2020
23.
פרוטוקול 8/20 ועדת שלושה - הארכת תוקף מכרז שמירה
29/10/2020
24.
פרוטוקול 13/20 ועדת שלושה - הארכת תוקף מכרז שמירה
29/10/2020
25.
פניות ותלונות הציבור – דו"ח סיכום שנת 2019
18/06/2020
26.
פרוטוקול ועדת שלושה 7/20 מבנה יביל חיטה
09/06/2020
27.
פרוטוקול 3/20 ועדת השלושה מיום 6.4.20
06/04/2020
28.
פרוטקול 3/20 ועדת השלושה מיום 6.4.20
06/04/2020
29.
פרוטוקול ועדת שלושה 1/20 ערוגות רבקה - נגיש
17/02/2020
30.
פרוטוקול ועדת שלושה 1/20 ערוגות רבקה
17/02/2020
31.
פרוטוקול ועדת שלושה 15/19 מבנה בערוגות רבקה
24/12/2019
32.
דו"ח כספי מבוקר לשנת 2018
01/12/2019
33.
דוח שנתי לשנת 2016 טיפול המועצה בליקויים והערות בדוחות משרד הפנים
14/11/2019
34.
דוח שנתי לשנת 2014 בדיקת העברות כספים מהמועצה לוועדה לתכנון ובניה שומרון
14/11/2019
35.
בחינת משאל התושבים והצורך בהגברת השמירה בזכרון יעקב דוח ביקורת 2015
14/11/2019
36.
אישור חריג להטלת ארנונה 2019
19/09/2019
37.
צו המיסים 2019 - מעודכן
27/08/2019
38.
פרוטוקול 9/19 מכרז חללים בית ספר תיכון מונגש
14/08/2019
39.
קביעת זוכה לנוהל עבודות הקמה אחזקה ושיקום תשתיות
13/08/2019
40.
תכנית לשילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה מתן הזדמנות שווה לאנשים שונים
08/08/2019
41.
הסכם קואליציוני למען המושבה והתנועה למען זכרון נקיה
29/07/2019
42.
פרוטוקול 9/19 ועדת שלושה תיכון המושבה
29/07/2019
43.
פניות ותלונות הציבור – דו"ח סיכום שנת 2018
11/07/2019
44.
פרוטוקול 8/19 ועדת שלושה - סככות החורש
19/06/2019
45.
פרוטוקול ועדת שלושה 7/19 צביעת מדרכות מיום 13.6.19
13/06/2019
46.
פרוטוקול ועדת שלושה 4/19 מרכז סככות מיום 5.6.19
13/06/2019
47.
פרוטוקול 5/19 מתקני כושר מיום 6.6.19
13/06/2019
48.
פרוטוקול 6/19 מתקני משחק מיום 6.6.19
13/06/2019
49.
אישור משרד הפנים לתקציב 2019
15/04/2019
50.
פרוטוקול 1/19 ועדת השלושה מיום 27.3.19
03/04/2019
51.
דו''ח לתושב 2017
18/11/2018
52.
פרוטוקול ועדת שלושה 9/18 אולם ספורט
13/11/2018
53.
תקן חנייה
54.
פרוטוקול ועדת שלושה 1/19 אבטחת מוסדות ציבור
55.
הסכם קואליציוני למען המושבה עם סיעת חי
56.
התייחסות ראשונית גזבר המועצה - בדיקת התנהלות כספית ומנהל תקין עד 2016 + נספחים
57.
תגובת המועצה למשרד הפנים בנוגע לדוח ביקורת מיוחד
58.
דוח ביקורת סופית בודק מיוחד - בדיקת התנהלות כספית ומנהל תקין עד 2016
59.
פרוטוקול ועדת שלושה 8/18 מיום 25.7.18
60.
פרוטוקול ועדת שלושה מספר 7/18 ליסינג תפעולי
61.
פרוטוקול ועדת שלושה 6/18 מיום 15.3.18 אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני ספורט - חתום
62.
פרוטוקול ועדת שלושה 6/18 מיום 15.3.18 אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני ספורט
63.
פרוטוקול ועדת שלושה מספר 5/18 מיום 15.2.18 - סימון כבישים
64.
פרוטוקול ועדת שלושה מספר 5/18 מיום 15.2.18 סימון כבישים אספקה והצבת תמרורים
65.
דוח כספי מבוקר 2016
66.
פרוטוקול 1/18 ועדת השלושה מיום 22.1.18
67.
פרוטוקול 2/18 ועדת השלושה מיום 22.1.18
68.
פרוטוקול 3/18 ועדת השלושה מיום 31.1.18
69.
פרוטוקול ועדת שלושה חניון ניל"י - הקונגרס הציוני
70.
פרוטוקול 4/18 פיתוח חניון ניל''י
71.
פרוטוקול 3/18 ועדת שלושה - פיתוח נופי ואחזקת גנים
72.
פרוטוקול ועדת שלושה 2/18 אחזקה ושיקום
73.
פרוטוקול 1/18 ועדת שלושה - רכבים
74.
דו''ח לתושב 2016
75.
מיפוי שטחי ציבור - פרוגרמה
76.
דוח כספי מבוקר 2014 חתום עי משרד הפנים ספטמבר 2015
77.
דוח כספי מבוקר 2013 חתום עי משרד הפנים חלק 2
78.
דוח כספי מבוקר 2013 חתום עי משרד הפנים חלק 1
79.
דוח כספי מבוקר 2012 חתום עי משרד הפנים
80.
דוח כספי מבוקר 2011 חתום עי משרד הפנים
81.
דוח כספי מבוקר 2010 מאושר משרד הפנים
82.
צו מיסים לשנת 2017
83.
דו"ח תמיכות 2017
84.
דו"ח כספי חצי שנתי 2016
85.
דוח כספי שנתי מבוקר 2015
86.
תקציב 2017 - הכנסות
87.
תקציב 2017 - הוצאות
88.
צו מיסים - צו ארנונה 2016
89.
דו"ח תמיכות 2016
90.
דו"ח תמיכות 2015
91.
דו"ח שנתי של 2015
92.
צו מיסים - ארנונה - 2015
93.
דו"ח פעילות האיגוד הווטרינרי לחודשים ינואר - אפריל 2015
94.
תקציב 2014
95.
דוח הוצאות 2014
96.
דו"ח איכות המים לשנת 2014
97.
דוח הכנסות 2014
98.
דו"ח תמיכות 2014
99.
צו מיסים 2014
100.
דגימות מים, רבעון שני 2013
101.
תקציב המועצה לשנת 2013
102.
דו"ח תמיכות 2013
103.
דו"ח תמיכות 2012
104.
מרכיבי איכות מים 2012
105.
דו"ח איכות מי השתייה רבעון 1, 2012
106.
תמצית דו"ח כספי 2012
107.
דוח שנתי חוק חופש המידע 2011
108.
דו"ח איכות מי שתיה רבעון 3 2011
109.
תמיכות 2011
110.
דיווח של מרכיבי איכות מים כימיים 2011
111.
תמצית הדו"חות הכספיים לשנת 2011
112.
דוח איכות המים
113.
דו"ח איכות המים - מקורות 2010
114.
דו"ח שנתי - חוק חופש המידע 2009
115.
חופש המידע 2009