רשימת קיצורי מקלדת

דרושים - מועצה מקומית זכרון יעקב

כל מכרזי כוח אדם פומביים

מדריך/כה- מפעיל/ה במרכז רשותי לגיל הרך "מקום בלב" דירוג חברה חינוך ונוער בהתאם להשכלה מכרז 532/24

מזכיר/ת אגף חינוך דירוג מנהלי/מח"ר טווח דרגות 9-7 מכרז 533/24

פסיכולוג/ית חינוכי 50%-100% דירוג פסיכולוגים טווח דרגות 39-37 מכרז 534/24

מנהל/ת אגף שפ"ע חוזה אישי דרגה 4, טווח שכר 70%-60% משכר מנכ"ל, שכר תחילי 60% בכפוף לאישור משרד הפנים מכרז 535/24

מחנכת מובילה בכיתת בוגרים במעון יום לפעוטות דירוג דרגה מנהלי/חברה חינוך ונוער בהתאם להשכלה מכרז 536/24

ספרן/נית לבתי ספר 80%-100% דירוג חברה חינוך ונוער דרגה בהתאם להשכלה מכרז 537/24