רשימת קיצורי מקלדת

הוסטלים תקדימיים לטיפול בדרי רחוב מכורים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
החלטת בית משפט השלום בחדרה בדבר צו המניעה
2.
מענה משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים למכתב מיצוי הליכים של המועצה המקומית
3.
מכתב מיצוי הליכים לפני הגשת בג"צ
4.
עמדת היומעש
5.
מכרז 308-2017
6.
כנס הסברה בנושא ההוסטל
7.
המשך תשובות לשאלות הבהרה 308-2017
8.
דיון בוועדת הכנסת בדרי רחוב בעלי תחלואה כפולה