רשימת קיצורי מקלדת

בחירות 2018

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
ELECTIONS MUNICIPALES 2018
2.
קולות פסולים
3.
דוגמאות פתקי הצבעה
4.
הודעה בדבר דרכי הצבעה לאנשים המוגבלים בניידות
5.
באי כוח וממלאי מקום סיעות
6.
חוזר מימון וערבונות
7.
רשימת כינויים ואותיות התפוסים על ידי סיעות הכנסת
8.
רשימת קלפיות מאושרות 2018
9.
הודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים
10.
ישיבת הזדהות
11.
מודעת דרושים לגיוס מועמדים לתפקיד מזכיר קלפי
12.
הגשת מועמדות לתפקיד מזכירי ועדות קלפי בבחירות למועצה מקומית זכרון יעקב