רשימת קיצורי מקלדת

הצלחה חשובה במאבק באסדות הגז

הצלחה חשובה במאבק באסדות הגז

בית המשפט העליון נעתר גם לבקשתה של המועצה המקומית זכרון יעקב ורשויות נוספות והסכים לדחות את הדיון בנושא בג"ץ מגידו ב - 45 ימים. בדיון שהתקיים ביום  - 1.11.17 בבג"צ, התאפשר גם להגיש בקשה לבחינה מחודשת של החלטת המועצה הארצית לתכנון ובניה להקמת מיכל גיבוי לקונדנסט באתר חגית.

הרכב של 3 שופטים נעתר לבקשת המועצה המקומית זכרון יעקב וקבע, כי על המועצה הארצית לתכנון ובניה להחליט האם לדון מחדש בהחלטות שקיבלה ביחס למאגר לוויתן, ממנו יגיע הקונסנדט שמבקשים לאחסן באתר 'חגית'. זאת, לאור החלטות סותרות שקיבלה המועצה הארצית בחודש אוגוסט האחרון, ואשר אותן הביאה המועצה בפני בית המשפט העליון במסגרת בקשתה. 

כמו כן, נעתר בית המשפט לבקשת המועצה המקומית זכרון לאפשר למועצה להרחיב ולהשלים את טיעוניה בשני נושאים קריטיים שנכללו בבקשה שהוגשה מטעם המועצה המקומית זכרון יעקב : 

טיעון אחד הוא שטעות משפטית עמדה ביסוד החלטות מכריעות אשר הובילה לשרשרת של קבלת החלטות שגויות, אשר השפיעו ישירות על ההחלטה לאחסון מיכל חירום של קונדנסט ביבשה, באתר חגית ובלב אוכלוסייה. למועצה המקומית זכרון יעקב מספר טענות משפטיות מרכזיות והיא תפעל בהתאם לאפיקים העומדים לרשותה. 

בית המשפט כאמור נעתר לבקשת המועצה והעותרים הנוספים, המועצה תפעל בהתאם להחלטה ותמשיך להביא את מלוא הטיעונים בפני כל הרשויות הנדרשות לרבות בג"צ לצורך מניעת הקמת מיכל האחסון הקונדנסט באתר 'חגית'. 

ראש המועצה זיו דשא מסר כי: "מדובר פה בהצלחה אדירה, העתירה דנה במיקום מתקן אחסון הקונדנסט אך הצלחנו להוביל את הדיון וההליך להתייחסות מרחיבה לכלל פרויקט ליוויתן. מעמדת נחיתות הצלחנו ליצר ערוץ פעילות משפטי מהותי ופעלנו בנחישות רבה בנושא. אנו מקווים כי המועצה הארצית לתכנון ובנייה תקבל את ההחלטה הנכונה, הראויה והצודקת, תשקול מחדש למקם את האסדה בלב ים ותשאיר את חופי ארצנו נקים ואת האוכלוסייה במרחב מישור החוף ללא סכנת זיהום אויר וסכנות בריאותיות . המועצה המקומית בראשותי תמשיך להביל מאבק משפטי ממוקד ועניני למנוע את הסכנות הניצבות בפנינו"