רשימת קיצורי מקלדת

הערות הציבור לטיוטת היתר הפליטה לאוויר לאסדת לוויתן

ב - 23/06/19 פרסם המשרד להגנת הסביבה הודעה בה הוא מזמין את הציבור להעביר הערות לטיוטת היתר הפליטה לאוויר לאסדת לוויתן.

המועצה המקומית זכרון יעקב וקבינט הגז, נערכים להציג בפני המשרד להגנת הסביבה את הערותינו לטיוטה.

בתום תקופת הערות הציבור, יקיים המשרד להגנת הסביבה דיון ציבורי בהערות ולאחר שישקול את ההערות ויעדכן במידת הצורך את התנאים, המשרד יחתום את ההיתר, המהווה תנאי להפעלת האסדה.

את הערות הציבור ניתן להגיש בכתובת האימייל: avirtzibur@sviva.gov.il עד ה-7 באוגוסט 2019.

*לטיוטת ההיתר:*

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/DocLib/leviatan_gas_rig/leviathan-emmision-permit-draft-230619.pdf


למידע נוסף:

https://www.gov.il/he/departments/news/air_emission_permit_leviathan_rig_pc