רשימת קיצורי מקלדת

מחאת תושבים במועצה הארצית לתכנון ובנייה

ביום שלישי ה – 05/12/17 התקיים דיון במועצה הארצית לתכנון ובניה, לפי הנחיית בג"צ, בנושא מיקום מיכל הקונדנסט בחגית. כבר בראשית  הדיון קבע יושב ראש המועצה לתכנון ובניה כי בדיון בשום לא ידונו בנושא מיקום האסדה אלא אך ורק מיכל הקונדנסט בחגית.

על אף דברים אלו, במסגרת זכות הדיבור שניתנה למועצה מקומית זכרון יעקב, עו"ד שרון ארצי וראש המועצה זי דשא העלו את נושא מיקום האסדות והדגישו את עיקרי הטענות של המועצה המקומית ותושבי מישור החוף בכלל.

ראש המועצה ציין כי: "מדינת ישראל קיבלה לפני 30 שנה, החלטה אמיצה ועצרה את פרויקט הלביא, 6,000 איש פוטרו ומאות מיליונים שהושקעו כבר ירדו לטמיון. וגם במקרה הזה על המדינה לקבל החלטה אמיצה לעצור את הפרויקט על צרור העיוותים הקיימים בו ואם יש צורך לשלם פיצויים לנובל אנרגי יש לפעול כך  ולהציב את האסדה על פי הבאר."

ראש המועצה אף ציין את האבסורד כי "קבלת היתר בניה לבית בוועדה מקומית מחייב השלמת תנאים מחייבים  לפני קבלת היתר ולכן איך ייתכן שהאסדה קיבלה התר בנייה  לפני שעמדה בתנאים להיתר שהוצבו לה!"

עו"ד שרון ארצי אמרה כי המועצה המקומית לא מוכנה לקבל את המלצות המשרד להגנת הסביבה משום שלא ניתן להתבסס עליהן. עו"ד ארצי טוענת כי "המשרד נאלץ לבחור בין חלופה גרועה לחלופה גרועה אף יותר. אנו מבקשים מהמועצה הארצית לפעול בהתאם למימוש זכויות נפט עפ"י חוק הנפט תשי"ב 1952 וסעיף 47 בחוק הקובע כי 'בעל זכות נפט כפוף בפעולותיו להוראות פק' בניין ערים שהוחלפה לימים לחוק התכנון והבניה' ולכן מחובתה מכורח החוק  להחיל את סמכותה ואת חוק התכנון והבניה גם ב – 120 ק"מ בלב ים ולאפשר למשרד להגנת הסביבה לבחון גם חלופות טובות כגון החלופה הימית." 

במהלך הדיון, ריגש בדבריו תלמיד בית ספר החיטה, שנשא דברים וביקש מחברי המליאה למלא את תפקידם "ופשוט להגן עלינו".
בשלב הצגת התייחסות משרדי הממשלה השונים לטענות המועלות אמר נציג משרד הבריאות כי "אין סכנה בקונדסנט" וכשנשאל האם יש סקר בריאותי הוא טען "שאין צורך".

 המועצה המקומית רוצה להודות למאות תושבי זכרון והסביבה שהגיעו ביום שלישי להביע, את מחאתנו הצודקת כנגד מיקום אסדת הגז במרחק 10 ק"מ מהחוף וכנגד הצבת המיכל באתר חגית. לכל מי שסייע בארגון והסדרת מערך ההיסעים של 5 אוטובוסים בבוקר אותו היום ותודה מיוחדת למאות התלמידים וחניכי תנועות הנוער שהגיעו והפגינו אזרחות ומימושו את זכותם הדמוקרטית למחאה ציבורית