רשימת קיצורי מקלדת

נוהל רכישה / החלפה של מיכל אצירה/פח אשפה עבור אשפה יבשה בלבד

נוהל רכישה / החלפה של מיכל אצירה/פח אשפה עבור אשפה יבשה בלבד

א. מכלי האצירה/פחי האשפה במושבה זכרון יעקב כוללים מס' סוגים כמפורט-


1. פח מוטמן 2500-5000 ליטר- נרכש ע"י היזם הפרטי בהתאם להנחיות המועצה (מחלקת הנדסה/תפעול), תיקון/החלפה באחריות המועצה בהתאם להנחיות מנהל התפעול באמצעות קבלן האשפה.

2. פח מונף עילי 3000 ליטר- נרכש ע"י המועצה למרחבים הציבוריים ותגבור בהתאם לצרכי השטח והחלטת מנהל התפעול.

3. פח 1100 ליטר- נרכש ע"י המועצה למרחבים ציבורים ו/או יזם פרטי למבנה מגורים פרטי משולב מספר יחידות דיור בהתאם להנחיות המועצה (מחלקת הנדסה/תפעול)

4. פח אשפה 80-360 ליטר- נרכש ע"י התושב בכניסה לבית חדש או עפ"י הנחיית הרשות כלפי התושב (מחלקת תפעול באמצעות מחלקת פיקוח) לאחר 3 שנים.

ב. מתי יש צורך לרכוש/להחליף פח אשפה? על פי הצורך – כשנכנס תושב לבית חדש, או שהפח לאחר שנות האחריות ויצא מכלל שימוש.


ג. מהי תקופת האחריות? -המועצה באמצעות קבלן האשפה או עפ"י שיקול מנהל התפעול אחראית לתיקון/ החלפת פח (בהתייחס לפחים מסוג 80 , 240, 360, 1100 ליטר) שניזוק במהלך 3 שנים מרגע רכישתו (לא כולל גניבה או וונדליזם של גורם שלישי לא ידוע).

ד. לאחר 3 שנות האחריות, החלפת פח האשפה (בהתייחס לפחים מסוג 80 , 240, 360, 1100 ליטר), לא כולל מוטמן או מונף, הינה באחריות התושבים בלבד. לאחר תקופת האחריות, אין המועצה מחליפה/מתקנת פח בגין שבר, סדק, חוסר בגלגלים ומכסה.

ה. כל האמור בנוהל זה יהיה בכפוף למלאי פחי אשפה במועצה.