רשימת קיצורי מקלדת

2017

הצריף שנבנה ברחוב תרע"ב, הועבר על מנת לשמרו ולשקמו ליד מוזיאון העליה הראשונה.