פתיחת תפריט ניידים

1882

ג'רמן היה סגן הקונסול הצרפתי בחיפה.

הבית בראש הגבעה, היה מבנה האבן היחיד באזור.