רשימת קיצורי מקלדת

1922

חלק מתושביה הם ממשפחות המייסדים של זכרון יעקב.