רשימת קיצורי מקלדת

1886

הוטבעו שטרות ומטבעות כסף עם הכיתוב "זכרון יעקב"
זאת כדי להתגבר על המחסור במטבעות.
הכסף שימש למסחר במושבה ובכפרים מסביב.