רשימת קיצורי מקלדת

1881


30/12/1881 ועידת פוקשאן- בעיר "פוקשאן" ברומניה 
התכנסה ועידה של כשלושים ארגונים יהודים, 
בה הוחלט להקים חברה ציבורית-יהודית שתסייע ליהודים להתיישב בארץ-ישראל.
החלטה נוספת שהתקבלה היתה לשגר לארץ-ישראל משלחת 
שתמצא אתר ראוי להתיישבות.