רשימת קיצורי מקלדת

1885

הבית נבנה במפגש הרחובות המייסדים/הנדיב בצידו המערבי.

בראשית דרכו שימש הבית למגורי פקידי הברון רוטשילד.

בשנים מאוחרות יותר, לאחר שנבנה בית הפקידות הגדול בקצה רחוב הנדיב,

שימש המבנה למגורי משפחת פסטר.

בהמשך נפתח בו הקיוסק של פסטר,

לאחר מכן בית קפה בגינה שמאחורי המבנה, שנמשך עד מבנה הלוואה וחיסכון.

ב-1990 נהרס המבנה ועל השטח נבנה קניון רחמני.