רשימת קיצורי מקלדת

1995

ביוזמתו של שלמה רוטנר.

בין מטרות העמותה: עזרה למעוטי יכולת וחלוקת מתנות בחגים.