רשימת קיצורי מקלדת

1907

וועד המושבה קיבל החלטה למתן זכויות מלאות לכל התושבים

הגרים בבתים פרטיים בזכרון יעקב