רשימת קיצורי מקלדת

1935

שלטון הכנופיות הרים ראש, 
נעשו מעשי חבלה, הצתת שדות, עקירת גפנים.
במהלך שנות המאורעות נרצחו תושבים ושומרים:
נחום וייספיש,
צבי שיבר, 
דב בן יוסף,
מאיר לייזרוביץ',
שמעון צ'ורקי,
מנשה ברונשטיין.
זכרם לברכה.