רשימת קיצורי מקלדת

1884

יצחק לעבל היה יו"ר הוועד המרכזי ועל שמו נרשמה רכישת הקרקעות בזמארין.

ההודעה על מותו ללא יורשים הגיעה אל השלטונות התורכיים. 

ע"פ חוקי השריעה , השלטון יכול להפקיע את כל אדמות היישוב לטובת הוואקף.

ע"י תשלום בקשיש (שוחד) גדול וכשהתברר שהיו למר לייבל יורשים ברומניה,

בוטלה הגזירה.