מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

1996

מינוי הרב מרדכי אברמובסקי לרב המושבה, התקבל 3 חודשים קודם לכן בתאריך 26/12/1995